Национален отбор 2008

Жени Девойки
Индивидуално:
Осн. Състав:
1.С.Пейчева
2.Е.Паисиева
3.Ст.Султанова
Разш. състав:
1.М.Минчева
2.В.Кирова
3.Б.Проданова
4.Ф.Сидерова
5.С.Митева
6.М.Стоименова
7.Т.Цекова
8.М.Ведричкова
9.М.Димитрова
Индивидуално:
Осн. Състав:
1.Б.Ангелова
2.Цв.Стоянова
3.М.Матева
4.Е.Маринова
5.Г.Кирова
6.С.Стайкова
Разш.състав:
1.М.Чавдарова
2. В.Христова
3. Р.Велинова
4. Хр.Тодорова


Ансамбъл:
1.З.Маринова
2.М.Пауновска
3.Цв.Кусева
4.Т.Тонгова
5.Й.Манолова
6.Й.Танчева
7.Б.Йорданова
8.М.Маевска
9.Р.Камберова
Ансамбъл ЕП 2009:
1.Кр.Илиева
2.А.Зашева
3.Цв.Найденова
4.Ал.Нушева
5.В.Христова
6.Хр.Тодорова
7.Е.Маринова